Dame syr på symaskinFides har på Stjørdal og i Meråker til sammen 50 tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA). VTA er et tilbud for deg som har fått innvilget uføretrygd og har behov for tilrettelagt arbeid.  Som arbeidsdeltaker i varig tilrettelagt arbeid er du ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og du har en arbeidskontrakt.

Vi i Fides legger vekt på å utvikle alle ansatte gjennom veiledning og opplæring. Med en varig tilrettelagt arbeidsplass får du oppfølging i arbeidet for å sikre at du trives og utvikler deg. Innholdet i tiltaket er arbeid som er tilpasset den enkelte arbeidstaker. Dette kan være arbeid internt hos Fides, eksternt hos en arbeidsgiver eller en kombinasjon av dette med ulike Serviceteam som vi har. Fides har et stort nettverk og vil defor kunne bidra til å finne en jobbsituasjon som passer til deg. Over 50% av våre arbeidstakere i VTA jobber eksternt i forskjellige firma. 

Du må kontakte NAV for å søke stilling hos oss. NAV vil bistå deg med å ordne det praktiske med søknaden. 

Du er velkommen til en samtale og omvisning. 

I Fides skreddersyr vi løsninger til mennesker i ulike livssituasjoner. Med det får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkuldering. Enkeltmenneskene opplever økt mestring og og mening i hverdagen og får et bedre liv.

VTA Stjørdal og Meråker har sommerstengt i uke 29, 30 og 31.

Les mer om VTA på sidene til NAV