Vi i Fides er opptatt av at du som jobbsøker skal styre din egen prosess. Dette betyr at vi ønsker å bistå deg i dine valg, din utvikling og din læring som du trenger for å nå dine mål. 

Når Fides mottar bestillingen fra din veileder i NAV gjør vi følgende: