Samtale mellom to personer

AFT skal bidra til å styrke dine muligheter for å komme i ordinært arbeid. 

AFT gir et allsidig tilbud med arbeidsrettet opplæring og arbeidspraksis i det ordinære arbeidslivet. Tilbudet er for deg som trenger bistand til å komme i jobb. Varigheten på tiltaket er inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. 

Ved oppstart får du egen veileder som bistår deg i valgene mot riktig type jobb eller utdanning. Vi ønsker og lage et tilbud ut fra dine ønsker og behov. 

Vi i Fides samarbeid for å gi det beste tilbudet til deg. Vårt tilbud inneholder en-til-en veiledning, karriereveiledning, opplæring, sosiale aktiviteter, fysisk og mental trening, økonomiveiledning, jobbsmak og arbeidstrening. 

Les mer om hva som venter deg i AFT ved våre lokasjoner 

AFT Stjørdal og AFT Levanger

Les mer på sidene til NAV