Samtale mellom to personer

Når NAV søker deg inn til Fides, kontakter vi veilederen din på NAV og avtaler en forsamtale sammen med dere. Før du kommer til samtalen kan det være lurt å tenke gjennom ditt mål med deltakelse i tiltaket. Hensikten med samtalen er å gi deg som jobbsøker nok informasjon til å ta en god avgjørels om du ønsker tilbudet eller ikke.

Takker du ja til tilbudet, vil din individuelle veileder fra Fides kontakte deg for en oppstartsamtale. Du skal være med i planleggingen, fordi det er viktig å vite hva du ønsker å oppnå og hvilke aktiviteter du vil gjennomføre, for å nå målet ditt.

Fides har utviklet en Aktivitetskalender som har et bredt tilbud i ulike aktiviteter, kurs og jobbsmaker. Hensikten er å gi deg et tilbud om arbeidsrettet aktivitet fra første dag. Her er tanken at du kan velge aktivitet ut ifra ditt behovet til enhver tid. 

Aktivitetskalender

I oppstartsamtalen blir du enig med veilederen din om hva du trenger for å nå de mål du har satt deg. Dette kan være en deltid- eller heltidsjobb, fullføre et fagbrev eller ta utdanning. Det er vanlig å være usikker på målet, og gjennom deltakelse ved Fides håper vi dette blir tydeligere for deg.