Dame sitter og snakker med mann

Du snakker med din kontaktperson i NAV eller Stjørdal kommune dersom du ønsker å høre mer om High Five. Kontaktpersonen kontakter oss og vi avtaler et møte.

I oppstartssamtalen vil din kontaktperson vanligvis være med deg i samtalen. Fra High Five vil du møte en eller to tilretteleggere. I samtalen ønsker vi at du skal bli bedre kjent med oss og vi med deg. Andre tema er hva ønsker du å få ut av tiden du er på Fides? Hva er dine mål framover?

Etter oppstartssamtalen vil du ha et bedre grunnlag til å vurdere om du vil delta i High Five. Vi ønsker at dette skal bli et godt samarbeid for deg, og at du med deltakelse i High Five vil komme nærmere dine mål. 

Vi har ikke lange ventelister og du kan starte opp innen kort tid.

I Fides møter vi mennesker der de er, og følger dem dit de vil og kan.