Rådhuset i Stjørdal

I Stjørdal kommune har vi forskjellige samarbeidspartnere:

  • Stjørdal Bosenter
  • Sentralkjøkken
  • Intgreringsenheten
  • Psykisk helse
  • Miljøvaktmestertjenesten
  • Bilpool

Vi samarbeider også med Eikra gård på Stjørdal.

Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no)

Forside privatperson - nav.no