Veiledningssamtale mellom to personer ute

Før din veileder på Nav søker deg inn på Fides, er det mulig å gjennomføre en informasjonssamtale på Fides. Der vil du få orientering om hvilket tilbud Fides har, hvordan vi jobber og bli kjent med lokaler og omgivelser.

Når din veileder på NAV søker deg inn på Fides, tar vi kontakt med veilederen din og avtaler et oppstartsmøte. Her får du møte din individuelle veileder ved Fides, og sammen legger dere en plan for de første fire ukene. Det er viktig for oss at du er med på denne planleggingen slik at du får et eierforhold til den. Den første tiden bruker vi på å bli kjent og trygge på hverandre, finner ut av dine ønsker, hvilke mål du har og mulige hindringer vi kan møte på veien mot målet.

På Fides har vi utviklet en aktivitetskalender med jobbsmak, kurs og aktiviteter. Hensikten er å gi deg et tilbud om arbeidsrettet aktivitet fra første dag. Her kan du melde deg på aktiviteter ut ifra ditt til enhver tid behov.

Oversikt over kurs og aktiviteter ved AFT Levanger

Under oppstartsperioden jobber du og din veileder med hva som skal til for at du skal kunne oppnå de mål du har satt deg. Dette kan være en deltid- eller en heltidsjobb, fullføre en utdanning eller et fagbrev. Det er helt vanlig å være usikker på hva man ønsker, og hva målet skal være. Gjennom din deltakelse ved Fides håper vi dette skal bli tydeligere for deg.