I Meråker er vi en VTA avdeling med 10 ansatte. Vi er en sosial gjeng som trives godt sammen. Vi har adresse Torsbjørkveien 60,  litt utenfor Meråker sentrum. Vår arbeidsuke starter på tirsdag, og vi jobber tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 07.30 til 14.30.

I tillegg til arbeid har vi i det daglige fokus på trening, kosthold,  basiskompetanse og trivsel. Vi har hver dag felles lunsj, og legger stor vekt på sosialt samvær. 

Trivsel er viktig i et arbeidsmiljø. Vi har flere sosiale tilsetninger i løpet av året. Dette kan være bowling, ut på tur hvor vi kan besøke andre bedrifter, sommer-, jul- og påskeavslutninger med lunsj og sosialt samvær. 

Vi ufører tjenester for, og i tett samarbeid med næringsliv, kommuner og NAV. Fides Meråker deltar vi i verdiskapningen og vi tilfører våre samarbeidspartner en merverdi.

Vi ønsker gjerne samarbeid med samfunnsengasjerte lokale bedrifter for flere oppdrag. Ta gjerne kontakt, så finner vi gode løsninger sammen.