Er sykefravær et tilbakevendende problem på din arbeidsplass? Eller står dere fastlåst i en sykefraværssak som dere ikke har lyktes med å løse? 

Tilskudd til ekspertbistand har vært en del av IA-avtalen for perioden 2019-2024 og har vært til stor hjelp for utallige bedrifter i kampen mot sykefravær. Ekspertbistand utgjør en nøytral ekstern ressurs som bidrar til å løse utfordringer knyttet til langvarig og hyppig sykefravær på individnivå. Målet er å bistå arbeidstakere tilbake til jobb, enten hos sin nåværende arbeidsgiver eller en annen. 

Hvordan kan forløpet gjennomføres? 

fk

 

 

 

 

 

      

Vår kompetanse 

Fides Kompetanse er godkjent leverandør av ekspertbistand. Vi tilbyr bred erfaring innen arbeidsinkludering, rehabilitering og nærvær- og sykefraværsoppfølging. Med høy faglig kompetanse i møte med individer i sammensatte og komplekse situasjoner, møter vi mennesker der de er, og følger dem dit de vil og kan. 

Som en nøytral part i oppfølgingen av sykefraværet, kan vi bistå med å: 

 • Belyse nye muligheter i arbeid 

 • Gjennomføre en arbeidsplassvurdering 

 • Kartlegge arbeidstakers fungering 

 • Gi råd og veiledning 

 • Fungere som en profesjonell tredjepart i arbeidsforhold preget av konflikt 

Få tilskudd fra NAV til å redusere sykefraværet på din arbeidsplass 

I Fides Kompetanse har vi eksperter/veiledere som bidrar til å kartlegge og avklare årsakene til fraværet, samt foreslå tiltak for å få den ansatte tilbake i arbeid. Som ekstern hjelp kan vi bidra med: 

 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging 

 • Arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering 

 • Karriereveiledning 

 • Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen 

 • Konflikthåndtering 

 • Omstillingsarbeid 

Er dette noe som hfkøres aktuelt ut for deres sykefraværsoppfølging? 

Da kan dere søke tilskudd fra NAV og leie inn oss som ekstern ekspert på sykefravær og arbeidsmiljø. Oppfølgingen har et omfang på opptil 20 timer, inkludert forberedelser og rapportering.

 

Ønsker du mer informasjon om ekspertbistand? Kontakt oss! 

Enten du er på utkikk etter generell informasjon om tilskuddet og tjenesten, eller om du ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe akkurat deg og din bedrift. 

Nyttig informasjon om tilskudd til ekspertbistand 

Utfyllende informasjon om hvordan tilskuddet fungerer 

Her finner du en gjennomgang av hvordan du søker om ekspertbistand. Og her finner du all praktisk informasjon fra NAV om tilskudd til ekspertbistand. 

Før dere tar i bruk tilskudd til ekspertbistand 

Før dere kan søke, må NAV være enig i at det er aktuelt å bruke tilskudd til ekspertbistand. Ta derfor kontakt med NAV for å drøfte saken. 

NAV har egne fagressurser i hvert fylke som kan gi råd og veiledning om bruken av tilskudd til ekspertbistand. Arbeidsgivere kan ringe Arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36, bruke kontaktskjemaet på nav.no eller ta kontakt med det lokale NAV Arbeidslivssenter om man har spørsmål om tilskuddsordningen.