Vi gir tilbud om arbeid, med arbeidskontrakt på en dag av gangen. Du velger selv hvor mange og hvilke dager du ønsker å jobbe. På Dagsverket behøver du ingen henvisning fra offentlige instanser. Vi er rause med hverandre og vi starter dagen med felles frokost, og vi står også for lunsjen.  

Oppmøte på Dagsverket mellom kl. 08.00 og 09.00. Adresse: Værnesgata 12, Stjørdal 

Arbeidsdagen er fra kl. 09.30 til kl. 13.30. Det vil si 4 arbeidstimer inkludert matpause. Lønn er kr. 250,- og utbetales etter endt arbeidsdag.

Vi har plass til 6 deltakere hver dag. Om det dukker opp flere, velges dagens deltakere ut ved loddtrekning.

Det er oppdrag fra både offentlige og private kunder, noe som medfører stor variasjon i arbeidsoppgaver. Disse tilpasses din arbeidsevne. Arbeidsoppgaver kan f.eks. være hagearbeid, renhold, flytteoppdrag, rydding, vedarbeid mm. 

Arbeidet står i fokus ved Dagsverket, men ved behov kan vi bistå med hjelp til å finne frem i det offentlige hjelpesystemet, samt veien til ordinært arbeid, om det er målet.

I Dagsverket etterstreber vi arbeidsoppgaver som gir mestring, mening og gode opplevelser i hverdagen. Vi i Fides skreddersyr løsninger for mennesker i ulike livssituasjoner. Med det får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering.

Dagsverket har sommerstengt i ukene 30, 31 og 32.