To damer i samtale

Ekspertbistand kan være en god løsning i din bedrift for personer med  langvarig sykefravær, eller der det er behov for tilrettelegginger for å unngå dette. Dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke har ført til noe løsning i saker med hyppig eller langvarig sykefravær, kan bedriften søke NAV Arbeidslivssenter om tilskudd til Ekspertbistand.

Fides kan bidra i kartleggingen, og avklare utfordringer på arbeidsplassen som fører til sykefravær samt foreslå tiltak som kan avkorte fraværet. Målet er at arbeidstaker skal komme tilbake til jobb eller annet arbeid, hos samme eller annen arbeidsgiver.

Fides Kompetanse skal også levere ulike arbeidsmarkedstiltak hvor målet med tiltakene er å forebygge utenforskap og øke yrkesdeltakelsen.

Les mer på NAV sine sider.