Her får du prøvd din arbeidskapasitet i trygge omgivelser sammen med veileder fra Fides. Hensikten er å få: 

  • et innblikk i det å være en kollega
  • vist deg frem til ulike arbeidsgivere og et innblikk i ulike bransjer
  • innsikt i egen arbeidsevne
  • veiledning i arbeidsutførelse og det sosiale samspillet 
  • oppleve mestring sammen med andre

 Mann og dame utenfor butikk  Mann som jobber ved Sabrura  Mann og dame ved butikken Søstrene Grene