Fides har et godt samarbeid med blant annet Vennatrøgruppen på Stjørdal samt Beitland - og Malvik gård. 

Gjennom arbeidet får du mulighet til å lære og prøve deg på ulike redskaper som motorsag, ryddesag og kappsag. Arbeidet er ledet av en arbeidsleder fra Fides, som koordinerer og veileder i arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Uteteam gjennomføres mandag, tirsdag og onsdag fra klokka 09:00 - 14:00.