Serviceteamet ved kjøpesenteret Torgkvartalet på Stjørdal, gjennomfører oppgaver som avfallshåndtering, varelevering, varepåfylling, rydding flytting, lagerarbeid, prising, rigging og demontering, svare på telefoner fra leietagere som ønsker oppdrag utført samt andre oppgaver ut fra butikkenes behov.  

Du får innblikk i det å jobbe selvstendig og i team. Arbeidet er ledet av en arbeidsleder fra Fides, som koordinerer og veileder i arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Serviceteam har kontorplass i tredje etasje på Torgkvartalet, og gjennomføres fem dager pr uke, mandag til fredag fra klokka 10:00 - 14:00. 

På Torgkvartalet kjøpesenter samarbeider vi godt med Vennatrøgruppen, eiere og drivere av Torgkvartalet.

   Mann løfter pappesker utenfor butikk       Mann med jekktralle på kjøpesenter      Felles rom for møter og lunsjButikkene setter stor pris på arbeidet Serviceteam utfører. Et lite glimt av oppholdsrommet Serviceteamet disponerer.