Kopano logo

Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Vi er eid av det offentlige og er til for folk flest. 

Våre partnere er til for sine nærområder. Dette er en strategi som er godt forankret hos den enkelte eier/kommune. Alle selskapene i Kopano har også et ideelt formål og utbytteforbud. På den måten vil alt vi tjener bli i selskapene til videre utvikling av våre tjenester.  
        
Vår styrke er bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering. I 2023 vil medlemsbedriftene i Kopano til sammen omsette for kr 2,6 milliarder kroner og ha 2150 ansatte. Vi forvalter til sammen over 7100 tiltaksplasser, og er vårt ansvar bevisst når det gjelder vårt samfunnsoppdrag.    

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.

Vår visjon: 

Sammen skaper vi et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.

Vårt kundeløfte: 

Vi gir deg muligheter til å lykkes i arbeidslivet.

Våre verdier: 

  • Samlende 

Vi vet at vi får til mer når vi jobber sammen. Ved å samle fagfolk med et sterkt ønske om å hjelpe, gir vi folk kunnskap og troen på seg selv – slik at de kan oppnå sin jobbdrøm.

  •  Skapende

Vi skaper muligheter ved å knytte tette bånd mellom de som søker jobb og de som trenger arbeidskraft. Vårt mål er å alltid tilby tjenestene som gir de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet.

  • Kraftfull

Vi har kompetansen, ambisjonene og størrelsen til å løse en av samfunnets største utfordringer: utenforskapet. Vår lokale tilstedeværelse og kollektive kraft lar oss drive frem endringer som gir et mer inkluderende samfunn.

Kopano - Forside