Fides er en arbeids- og inkluderingsbedrift som vektlegger arbeid som verdi. Vi skreddersyr løsninger til mennesker i ulike livssituasjoner og samfunnet. Med det får samfunnet mer arbeidskraft og bedre inkludering.

For å kunne veilede jobbsøkere om arbeidsmuligheter og næringsliv, er vi avhengig av et godt samarbeid med lokalt næringsliv.

Jobbsøkere vi samarbeider med representerer et bredt spekter av kompetanse, erfaring og yrker. Mange har vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre perioder. Felles for alle er ønske og motivasjon om å få brukt sine ressurser og kompetanse til å bidra i samfunnet.

Fordeler med å samarbeide med Fides:

  • Bidra til at flere kommer tilbake i jobb
  • Er med på å dekke økende behov for arbeidskraft
  • Enkle, men grundige prosedyrer for rekruttering
  • Tett oppfølging av veileder som kjenner jobbsøker
  • Bevisstgjøring av sosial bærekraft og samfunnsansvar i egen bedrift

Ved rekrutteringsbehov, ta kontakt med vår markedsansvarlig.