BedriftsbesøkBedriftsbesøk hos MAN Truck & BUS AS avd. Trondheim 

Arbeidspraksis/opplæring i bedrift er et viktig virkemiddel i vår oppfølging for å få personer ut i arbeid. Veilederne i Fides jobber tett med jobbsøkerne. Det er fokus på relasjon og kartlegging av ferdigheter, interesser, personlighet, faglig kompetanse og erfaringer. Når jobbsøker er klar for det, kartlegger vi muligheter for arbeidspraksis.

Arbeidspraksis er en unik mulighet for arbeidsgivere til samfunnsbevisst og trygg rekruttering. I praksisperioden får arbeidsgiver vurdert jobbsøkers kompetanse med tett oppfølging fra Fides. Målet er at arbeidspraksis skal gi arbeidssøker innføring i jobben, opplæring i arbeidsoppgaver og at det skal styrke jobbsøker sin mulighet for å komme i arbeid.

Vi tilstreber å få til god match mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Dette øker kvaliteten på det arbeidet som skal gjøres. Vi erfarer også at de bedriftene tar imot for arbeidspraksis, opplever en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. De får en bedre bevisstgjøring av egne medarbeidere.

Hva er arbeidspraksis?

  • Veileder i Fides tar kontakt for å presentere aktuell jobbsøker, og det avtales et uforpliktende møte mellom partene.
  • Ved inngåelse av en praksisavtale blir det avklart hvilke arbeidsoppgaver jobbsøker kan gjøre, arbeidstid, målsetning for praksis, oppfølgingsplan og annen praktisk informasjon.
  • Signering av avtale om arbeidspraksis. Dette er en åpen arbeidsavtale, som innebærer at begge parter kan avslutte arbeidsforholdet når som helst.
  • Tett oppfølging fra veileder etter avtale.
  • Varighet av en arbeidspraksis vil variere og tilpasses den enkelte jobbsøker og arbeidsgiver.
  • Vi har fokus på å få til gode løsninger for begge parter og samarbeider med NAV om mulige støtte og tilskuddsordninger.